Zorgbegeleiding op maat

Het open karakter van zorginstellingen levert uitdagingen op, met name op het vlak van veiligheid en beveiliging. Open, half open of gesloten, allemaal hebben zij hun uitdagingen. Er is continue een grote stroming van bezoekers, personeel en patiënten/ cliënten, ieder met hun eigen agenda. Daardoor krijg je een unieke dynamiek. Zorgbegeleiding is zeker niet hetzelfde als zorgbeveiliging. Met de inzet van Top Zorg Nederland bent u verzekerd van vakkundige ondersteuning. Top Zorg Nederland worden intern getraind door een Register Docent Gevaarsbeheersing omtrent de fysieke- en verbale procedures waardoor het aantal incidenten terug zal lopen. Alles conform de instructies zoals deze ook gelden op de zorglocatie.

Voordelen van vakkundige zorgbegeleiders

Zorgbegeleiders zijn vaak de eerste en de laatste personen die uw cliënten en bezoekers tegenkomen. Zij zijn uw visitekaartjes. Niet alleen hebben zorginstellingen te maken met het risico op agressie en/of geweld in de avond- en nachturen, ook overdag zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Toezicht op cliënten, ondersteuning bij huishoudelijke taken, activiteitenbegeleiding en natuurlijk het ondersteunen bij incidenten. Een professionele partner zoals Top Zorg Nederland zal u hierin ontzorgen.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  1. Het verrichten van klein huishoudelijke taken;
  2. Vroeg signaleren en bij fase 2 cliënten ondersteunen;
  3. Vroeg repressie, door duidelijk te signaleren herkennen onze zorgbegeleiders de kenmerken van de cliënten en kunnen dan al in gesprek gaan;
  4. Ondersteunen zorgstaf bij grensoverschrijdend gedrag, eventueel als IBT team ( interne bijstandsteam) optreden;
  5. Bijwonen van een evaluatie;
  6. Adviserende functie op het gebied van veiligheid.

Zorgbegeleiding van Top Zorg Nederland

Zorgbegeleiding is een specialisatie binnen onze organisatie, voor een aantal grote (GGZ) klanten verzorgen wij al jaren de zorgbegeleiders. Wij zijn een partij die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf optimaal rendement kan behalen. Maar bovenal profiteert u van een veilig gevoel voor uzelf en uw personeel met onze zorgbegeleiders.

AD-HOC

Soms ontstaat er een gevaarlijke situatie waarbij ondersteuning binnen 1 uur noodzakelijk blijkt. Mogelijk is diens aanwezigheid al voldoende om het onveiligheidsgevoel weg te nemen waardoor de rust wederkeert op de afdeling. Top Zorg Nederland worden intern getraind door een Register Docent Gevaarsbeheersing omtrent de fysieke- en verbale procedures waardoor het aantal incidenten terug zal lopen. Alles conform de instructies zoals deze ook gelden op de zorglocatie.

Voordelen van vakkundige AD-HOC zorgbegeleiders

Zorgbegeleiders zijn vaak de eerste en laatste personen die uw cliënten en bezoekers tegenkomen. Zij zijn uw visitekaartjes. Niet alleen hebben zorginstellingen te maken met het risico op agressie en/of geweld in de avond en nachturen, ook overdag zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Toezicht op cliënten, ondersteuning bij huishoudelijke taken, activiteitenbegeleiding en natuurlijk het ondersteunen bij incidenten. Een professionele partner zoals Top Zorg Nederland kan uw organisatie hierin ontzorgen.

Deze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Aankomst van een zorgbegeleider < 1 uur nadat het verzoek is binnengekomen;
  • Dezelfde werkzaamheden als reguliere zorgbegeleiding kunnen worden uitgevoerd;
  • Minimale afname duur is 4 uur.

AD-HOC Zorgbegeleiding van Top Zorg Nederland

AD-HOC Zorgbegeleiding is een specialisatie binnen onze organisatie, voor een aantal grote (GGZ) klanten verzorgen wij al jaren reguliere en AD-HOC zorgbegeleiders. Wij zijn een partij die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf optimaal rendement kan behalen. Maar bovenal profiteert u van een veilig gevoel voor uzelf en uw personeel met onze zorgbegeleiders.