Skip to content

Wie zijn wij?

Top Zorg Nederland biedt al jaren een veilige werkomgeving, zorgondersteuning en beperking van agressie binnen diverse specialisaties van de zorgsector.

Na inventarisatie en overleg biedt Top Zorg Nederland een maatwerkvoorstel waarbinnen de opdrachtgever de eigen accenten legt. 

Top Zorg Begeleiders met expertise op het gebied van de-escalatie, bescherming, veiligheid en fysieke zorgondersteuning bieden cliënten en verpleegkundigen veiligheid en begeleiding. In dialoog en onder regie van het multidisciplinaire team wordt een veilige setting gecreëerd binnen iedere zorginstelling.