Zorgvervoer ondersteuning

Top Zorg Vervoer Nederland

Wanneer een cliënt naar een andere locatie verplaatst wordt dan worden hier logistieke stappen voor genomen. De veiligheid van de cliënt, de begeleiders en eventuele omstanders moeten gewaarborgd worden. Dan is het soms wenselijk dat er ondersteuning beschikbaar is die bij kan springen als de cliënt frustratie signalen begint te vertonen. Naast een zorgmedewerker moet er dan nog 1 of 2 medewerkers extra ingeroosterd worden. Helaas ontbreekt het bij de meeste instellingen aan capaciteit om dit te faciliteren. Top Zorg Vervoer Nederland is flexibel in te zetten tegen lagere kosten dan een eigen collega of een specialistisch uitzendbureau. Dan is de keuze snel gemaakt in het belang van de cliënt en de zorginstelling. Top Zorg Vervoer Nederland medewerkers worden intern getraind door een Register Docent Gevaarsbeheersing omtrent de fysieke- en verbale procedures waardoor het aantal incidenten terug zal lopen. Alles conform de instructies zoals deze reeds gelden op de zorglocatie.

Top Zorg Vervoer Nederland medewerkers kunnen voor kleine dagdelen ingezet worden, dit voorkomt dat u een collega een hele dag dient in te plannen voor een begeleiding van bijvoorbeeld 4 uur. De kosten wegen zo af tegen de baten.  Een professionele partner zoals Top Zorg Vervoer Nederland zal u hierin ontzorgen.

 Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  1. Transport begeleiding 2 op 1 (zorgmedewerker en een Top Zorg Vervoer Nederland);
  2. Transport begeleiding 1 op 1 (met goede randvoorwaarden);
  3. Transport begeleiding 24 uur per dag;
  4. Transport begeleiding dagdeel;
  5. Transport begeleiding met eigen vervoer;
  6. Transport begeleiding spoed aanvraag;
  7. Transport begeleiding crisis vervoer (Overplaatsingen);
  8. Transport begeleiding bezoek aan de rechtbank;