Skip to content


Begeleid winkelen

Wanneer een cliënt vorderingen maakt, en stukje bij beetje de regie terug krijgt, is het een logische stap dat hij/zij meer vrijheden krijgt. Een daarvan kan het begeleid winkelen zijn waarna eventueel het onbegeleid winkelen volgt. Helaas ontbreekt het bij de meeste instellingen aan overcapaciteit om dit te faciliteren. Veel medewerkers draaien al 110% mee en mag de zorgstaf hier niet onder lijden. Top Zorg Nederland zijn flexibel in te zetten tegen lagere kosten dan een eigen collega of een specialistisch uitzendbureau. Dan is de keuze snel gemaakt in het belang van de cliënt en diens behandelplan. Top Zorg Nederland worden intern getraind door een Register Docent Gevaarsbeheersing omtrent de fysieke- en verbale procedures waardoor het aantal incidenten terug zal lopen. Alles conform de instructies zoals deze ook gelden op de zorglocatie.

Voordelen van begeleid winkelen door Top Zorg Nederland

Zorgbegeleiders zijn vaak de eerste en laatste personen die uw cliënten en bezoekers tegenkomen. Zij zijn uw visitekaartjes. Niet alleen hebben zorginstellingen te maken met het risico op agressie en/of geweld in de avond en nachturen, ook overdag zijn er uitdagingen op het gebied van veiligheid. Toezicht op cliënten, ondersteuning bij huishoudelijke taken, activiteitenbegeleiding en natuurlijk het ondersteunen bij incidenten. Een professionele partner zoals Top Zorg Nederland zal u hierin ontzorgen.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  1. Begeleid winkelen buiten de zorglocatie;
  2. Begeleiden naar en van het winkelgebied;
  3. Voorkomen van onwenselijke situaties waarbij de cliënt een terugval kan krijgen;
  4. Voorkomen van irritaties bij de cliënt die kunnen leiden tot een escalatie.

Ad-Hoc Zorgbegeleiding van Top Zorg Nederland 

Begeleid winkelen is een specialisatie binnen onze organisatie, voor een aantal grote (GGZ) klanten verzorgen wij al jaren de zorgbegeleiders. Wij zijn een partij die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf optimaal rendement kan behalen. Maar bovenal profiteert u van een veilig gevoel voor uzelf en uw personeel met onze zorgbegeleiders.