Skip to content

Veilig op verlof

Wanneer de behandelaar het wenselijk acht kan het voorkomen dat een cliënt even op verlof mag. Meestal is dit onbegeleid maar afhankelijk van de situatie kan dit ook begeleid zijn. Als de behandelaar verwacht dat de cliënt zichzelf nog niet helemaal onder controle heeft maar de situatie dwingt redelijkerwijze een verlof af, bijvoorbeeld een overlijden of een andere urgente situatie, dan kan een begeleider een optie zijn. Helaas ontbreekt het bij de meeste instellingen aan overcapaciteit om dit te faciliteren. Veel medewerkers draaien al 110% mee en mag de zorgstaf hier niet onder lijden. Top Zorg Nederland zijn flexibel in te zetten tegen lagere kosten dan een eigen collega of een specialistisch uitzendbureau. Dan is de keuze snel gemaakt in het belang van de cliënt en diens behandelplan. Top Zorg Nederland worden intern getraind door een Register Docent Gevaarsbeheersing omtrent de fysieke- en Verbale procedures waardoor het aantal incidenten terug lopen. Alles conform de instructies zoals deze reeds gelden op de zorglocatie.

Voordelen van verlofbegeleiding door vakkundige Zorgbegeleiders

Een cliënt kan er mentaal of fysiek baat bij hebben als hij op verlof kan gaan. Hij kan dit “verdienen” door goed gedrag of een stijgende lijn in zijn vooruitgang. Maar verlof kan ook een drempel opgooien wanneer dit niet goed wordt uitgevoerd. Een professionele partner zoals Top Zorg Nederland zal u hierin ontzorgen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  1. Begeleid verlof 2 op 1 (zorgmedewerker en een Top Zorg Nederland)
  2. Begeleid verlof 1 op 1 (met goede randvoorwaarden)
  3. Begeleid verlof 24 u per dag,
  4. Begeleid verlof dagdeel,
  5. Begeleid verlof in burgerkledij (bijvoorbeeld bij een begrafenis)

Zorgbegeleiding van Top Zorg Nederland

Zorgbegeleiding is een specialisatie binnen onze organisatie, voor een aantal grote (GGZ) klanten verzorgen wij al jaren de zorgbegeleiders. Wij zijn een partij die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf optimaal rendement kan behalen. Maar bovenal profiteert u van een veilig gevoel voor uzelf en uw personeel met onze zorgbegeleiders.