Skip to content

ZORG OP MAAT

Top Zorg Nederland is er voor professionals en cliënten binnen de zorgsector die extra veiligheid, ondersteuning en zorg op maat wensen. Onze gecertificeerde en ervaren begeleiders bieden ondersteuning en veiligheid in alle vormen

ONZE DIENSTEN

Zorgbegeleider regulier

Het open karakter van zorginstellingen levert uitdagingen op, met name op het vlak van veiligheid en beveiliging. Open, half open of gesloten, allemaal hebben zij hun uitdagingen.

Zorgbegeleider Ad-Hoc

Soms ontstaat er een gevaarlijke situatie waarbij ondersteuning binnen 1 uur noodzakelijk blijkt. Mogelijk is diens aanwezigheid al voldoende om het onveiligheidsgevoel weg te nemen waardoor de rust wederkeert op de afdeling.

Begeleid winkelen

Wanneer een cliënt vorderingen maakt, en stukje bij beetje de regie terug krijgt, is het een logische stap dat hij/zij meer vrijheden krijgt. Een daarvan kan het begeleid winkelen zijn waarna eventueel het onbegeleid winkelen volgt.

Ambulance Begeleiding door Top Zorg Nederland

Wanneer een cliënt verplaatst moet worden middels een ambulance dan kan deze vervoersorganisatie eisen dat u begeleiders inzet om de ambulance broeder achterin te ondersteunen. De veiligheid van de cliënt en het ambulancepersoneel moeten gewaarborgd worden.

Transport Begeleiding

Wanneer een cliënt naar een andere locatie verplaatst wordt dan worden hier logistieke stappen voor genomen. De veiligheid van de cliënt, de begeleiders en eventuele omstanders moeten gewaarborgd worden. Dan is het soms wenselijk dat er ondersteuning beschikbaar is die bij kan springen als de cliënt frustratie signalen begint te vertonen.

Begeleid verlof door Top Zorg Nederland

Wanneer de behandelaar het wenselijk acht kan het voorkomen dat een cliënt even op verlof mag. Meestal is dit onbegeleid maar afhankelijk van de situatie kan dit ook begeleid zijn.

Begeleiding Zorgafspraken

Het komt voor dat cliënten met spoed naar een tandarts of medisch specialist moeten gaan. Helaas ontbreekt het bij de meeste instellingen aan de capaciteit om dit te faciliteren. Top Zorg Nederland zijn flexibel in te zetten tegen lagere kosten dan een eigen collega of een specialistisch uitzendbureau.

Activiteitenbegeleiding

Op bepaalde momenten komt uw zorgstaf handen tekort om cliënten voldoende te prikkelen. Irritaties bouwen zich dan snel op, zowel bij cliënten maar ook bij de bezoekers of de zorgstaf. Top Zorg Nederland zijn hierbij flexibel in te zetten en kunnen deze activiteiten namens u uitvoeren.

Zorgvervoer ondersteuning​

Dankzij ons begeleidend zorgvervoer, genaamd Top Zorg Vervoer, biedt Top Zorg Nederland Vervoersdienst een professionele vervoersoplossing aan. In 2016 is de Jeugdwet aangepast, waarin wordt beschreven wanneer het vervoer onderdeel is van geboden jeugdhulp en wie hiervoor zorg dient te dragen. Met behulp van ons begeleidend zorgvervoer worden jeugdigen veilig van A naar B gebracht.

Lees meer

Ad-Hoc of reguliere inzet, wat u prettig vindt.

Top Zorg Nederland staan 24/7 voor u klaar.  Weet u 24 uur van tevoren dat u een zorgbegeleider nodig hebt dan is dit een reguliere aanvraag. Mocht u binnen 1 uur over iemand op de afdeling willen beschikken dan is dit een Ad-Hoc aanvraag. Meerdere zorgbegeleiders nodig, geen probleem. Eén telefoontje en het is geregeld. Een veilige gedachte.

Wat kunnen onze zorgbegeleiders voor u betekenen?

Onze zorgbegeleiders helpen mee in de dagelijkse routine. Zij ontlasten de zorgstaf zodat deze efficiënter hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. In het geval van mogelijke controleverlies kunnen de zorgbegeleiders ondersteunend in gesprek gaan met de cliënt. Mocht een cliënt in een destructie fase komen dan kan tijdig een zorgbegeleider, samen met de zorgstaf proportioneel optreden.